Po krótce o Konkursie ...

 

       W dniu 28.07.2021 r. og這szona zosta豉 decyzja o podj璚iu realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego
  "安iat Bibliotek & 安iat Kultury"
  oraz ustalony zosta pierwszy termin naboru filmów do Konkursu.

       Celem og這szonego Konkursu jest twórcze spotkanie przedstawicieli 鈔odowisk kulturalnych i artystycznych. 
  Konkurs ma charakter ogólnopolski, jego realizacja zainicjowana zosta豉 w Chrzanowie z okazji przypadaj帷ej w 2021 roku
  rocznicy 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przygotowany zosta  w ramach Projektu "Integracja Sztuki".

        Przedmiotem Konkursu jest przegl康 oraz ocena filmów prezentuj帷ych oraz promuj帷ych dzia豉lno嗆 bibliotek, placówek
  i instytucji kultury, miast, gmin i powiatów w zakresie upowszechniania kultury i dzia豉lno軼i kulturotwórczej, ciekawych inicjatyw
  i wydarze kulturalnych oraz artystycznych, lokalnych  artystów i twórców z ró積ych dziedzin.

  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch odr瑿nych kategoriach: 安iat Bibliotek oraz 安iat Kultury.
  Do Konkursu mo積a zg這si maksymalnie 2 filmy, po 1 z ka盥ej kategorii tematycznej.

       W Konkursie mog wzi望 udzia:  biblioteki, instytucje i placówki kultury, organizacje pozarz康owe, miasta, gminy,
  powiaty, arty軼i oraz twórcy z ró積ych dziedzin, instytucjonalni i indywidualni producenci filmowi.
  Wymagania dotycz帷e filmów, podane s w Regulaminie Konkursu.

  Z uwagi na sytuacj zwi您an ze stanem epidemii ograniczaj帷 mozliwo軼i realizacji niektórych planowanych wydarze
  towarzysz帷ych konkursowi, uwzgl璠niaj帷 te kierowane uwagi do organizatorów - podj皻a zosta豉 decyzja o zmianie terminu Konkursu oraz zmianie terminu przyjmowania zg這sze filmów.

       Pokaz konkursowy filmów do oceny przez Komisj Konkursow odb璠zie si w nowym terminie w czerwcu 2022 roku
  w Chrzanowie
  . Gala Fina這wa Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego w Chrzanowie  名IAT BIBLIOTEK & 名IAT KULTURY
  i wr璚zenie nagród, nast徙i w dniach mi璠zy  23 - 26.06.2022 r.

       Cz這nkowie Komisji Konkursowej przy ocenie filmów wezm pod uwag nast瘼uj帷e kryteria:
  a) zgodno嗆 tematu filmu z tematyk Konkursu, b) oryginalno嗆 podej軼ia do tematu i pomys na film, c) warto嗆 merytoryczn filmu, d) warto嗆 artystyczn filmu, e) warto嗆 techniczn filmu.

 

  AKTUALNE  TERMINY:
   

 • Termin zg這sze filmów do Konkursu - do dnia 27.05.2022 r. do godziny 24.00, poczt elektroniczn
  na adres:
  filmy.chrzanow@interia.eu
 • Potwierdzenia o zakwalifikowaniu filmów do konkursu - podane b璠a do dnia 2.06.2022 r.
 • Pokaz konkursowy celem oceny filmów - odb璠zie si w dniach 9-11.06.2022 r.
 • Gala Fina這wa i og這szenie wyników - w terminie mi璠zy 23 - 26.06.2022 r.
 
  • Wyci庵 z Regulaminu Konkursu .... |  zobacz-> 

  • Regulamin Konkursu oraz niezb璠ne druki do zg這szenia, znajduj si w zak豉dce "materia造".... | zobacz->