Informacja od Organizatorów  /  13.06.2022 r.

WAŻNE  -  ZMIANA  TERMINÓW konkursowych.

................................................................................................................

  Szanowni Państwo,

  z powodu stanu epidemii i wynikających z niego ograniczeń, zmienialiśmy już termin zgłoszeń do konkursu filmowego
  "Świat Bibliotek & Świat Kultury". Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami do konkursu jakie napłynęły do dnia 27 maja
  oraz przesłanymi do organizatorów sugestiami i prośbami, organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu konkursu
  na okres jesienny,  a co za tym idzie  ustaleniu jeszcze jednego terminu do zgłoszeń filmów.

  Mamy nadzieję że dzięki tym zmianom, a także dokonanej zmiany ze stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego,
  uda się w terminie jesiennym nie tylko pokazać ciekawe filmy zgłoszone do konkursu, ale też zorganizować wydarzenia
  towarzyszące.

  Nowy zmieniony termin zgłoszeń filmów do konkursu  -  do dnia 14.10.2022 r. do godz.24.00

  Informacja:
  Przesłane dotychczas zgłoszenia, zachowują ważność. Nowe druki do zgłoszeń będą dostępne za kilka dni.
  Po ich udostępnieniu, będą też rozsyłane do placówek i instytucji.

                                                                                                                                                      (13.06.22)